WEZWANIE

Do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą „BIO WAY" Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Mielcu (dalej „Spółka") w wykonaniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Mielcu, pod adresem: Aleja Niepodległości 14/29,
39 – 300 Mielec, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Formularz ofertowy

Aby uzyskać dokładną wycenę wypełnij formularz zgłoszeniowy,
a oddzwonimy do Ciebie z gotową ofertą.
wypełnij formularz  >>